LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Do you speak English?

0

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych spotkała się podczas debaty o edukacji w krajach Unii Europejskiej, wymieniając poglądy na temat zasadności zadawania pracy domowej. Argumenty za i przeciw musiały być formułowane w języku angielskim.

Inne niż kreda i tablica metody nauki języka obcego skutkują dużo lepszymi wynikami w pracy z młodzieżą, przy czym sami uczniowie chętniej podejmują wysiłek poznawczy. Taką nietypową formę edukacji językowej zaproponowali nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, organizując debatę międzyszkolną na temat edukacji w Unii Europejskiej i zasadności zadawania pracy domowej. Problem odrabiania lekcji znany jest każdemu uczniowi, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W dyskusji uczestnicy spotkania mogli przedstawić swoje opinie, czy prace domowe – wpisane w uczniowską rzeczywistość – bardziej szkodzą czy pomagają w edukacji i co wyróżnia poszczególne kraje w organizacji nauczania. Oczywiście argumenty za i przeciw można było formułować wyłącznie w języku angielskim. Jak sami uczniowie oceniali pomysł przeprowadzenia debaty?

Myślę, że jest to fajny pomysł, żeby rozwinąć swoje umiejętności komunikowania się z innymi osobami w sposób – powiedzmy wprost – cywilizowany, nie wyzywając się, na fajne argumenty – mówi Mateusz Szymański, uczestnik spotkania. – Każda z drużyn otrzymała oczywiście pytania do przerobienia i powiem szczerze, niektóre faktycznie były wymagające, siedzieliśmy nad nimi bardzo dużo czasu. Najtrudniejsze były tematy związane z tym, czy praca domowa może powodować jakieś problemy mentalne, mówimy tu o depresji czy innych schorzeniach psychicznych.

Nad jakością dyskusji czuwało jury, którego członkowie oceniali styl wypowiedzi uczniów, ich wiedzę, umiejętność władania językiem angielskim, siłę argumentów i kulturę osobistą. Zespołom trzech technicznych szkół ponadgimnazjalnych kibicowała publiczność, dla której debata była dobrą lekcją języka angielskiego. Pomysł zorganizowania takiego spotkania zrodził się w związku z projektem „Uczę się dobrze nauczać” i szkoleniami, jakie nauczyciele języka angielskiego odbyli w państwach Unii Europejskiej.

Chcieliśmy udzielić głosu naszym uczniom, a przy okazji zmienić trochę technikę i formę pracy, stąd ta debata – mówi Renata Lewandowska, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku – a szkoły techniczne dlatego, że – jak sami wiemy – prócz przedmiotów ogólnokształcących nasi uczniowie realizują szereg technicznych, zawodowych przedmiotów, więc mają czego się uczyć i mogą się wypowiedzieć, co sądzą o dodatkowych zajęciach typu homework. Pytania dotyczyły i psychologicznych, i merytorycznych, i dydaktycznych aspektów zasadności zadawania prac domowych. Emocje, jakie temu towarzyszyły, to chyba największy miernik tego, czy się podobało i czy jest pole do tego, aby działać dalej. Myślę, że jest.

W opinii jury uczniowie zaprezentowali wysoki stopień umiejętności językowych i znajomości zagadnień tematycznych. Kolejno na podium stanęły: Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, zajmując miejsce pierwsze, Zespół Szkół Technicznych z lokatą drugą oraz trzeci – Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych. (jwb)

Skomentuj