LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kasa dla akademii

0

Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała ponad 1,7 miliona złotych na stworzenia centrum badań nad chorobami cywilizacyjnymi. Pieniądze zostaną wykorzystane na doposażenie laboratoriów oraz na prace badawcze dla pracowników naukowych.

To kolejne pieniądze przekazane słupskiej uczelni przez ministerstwo. Dzięki otrzymanym środkom Akademia Pomorska otworzy interdyscyplinarne centrum badań na chorobami cywilizacyjnymi. Projekt ukierunkowany będzie przede wszystkim na realizowanie celów naukowych i prowadzenie szeroko zakrojonych badań.

Mówimy tu zarówno o badaniach epidemiologicznych, badaniach klinicznych we współpracy ze służbą zdrowia, np. ze szpitalem w Słupsku, jak i o badaniach z zakresu socjologii czy psychologii dotyczących chorób cywilizacyjnych – mówi Monika Waśkow, prodziekan ds. kształcenia i studentów.

Projektowane centrum ma sprzyjać prowadzeniu działalności naukowej. Do współpracy władze uczelni zapraszają kadrę naukową AP oraz praktyków zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia. Za dofinansowanie uczelnia będzie mogła doposażyć laboratorium oraz całą infrastrukturę badawczą. Dodatkowe pieniądze pozwolą też na zatrudnienie nowych pracowników na stanowiskach technicznych i naukowych. Takie zabiegi mogą skutkować tym, iż w przyszłości akademii łatwiej będzie startować po zewnętrzne granty. Słupska uczelnia już od dłuższego czasu stara rozwijać się w stronę kierunków medycznych. Teraz postawiła kolejny krok.

My realizujemy kształcenie w zakresie zawodów medycznych i skupiamy się na kierunkach, które od wielu lat tutaj funkcjonują – mówi Przemysław Kowiański, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Chciałem podkreślić, że mamy dwa kierunki magisterskie – pielęgniarski oraz jednolite studia magisterskie fizjoterapii, są też studia pierwszego stopnia ratownictwa medycznego, a w niedalekiej przyszłości będziemy starać się o otwarcie kierunku dietetyki.

Realizacja projektu przewidziana jest od stycznia 2019 roku do końca 2020. Uczestnicy programu liczą, że centrum przysłuży się do opracowania nowych metod walki z chorobami cywilizacyjnymi. (opr. jwb)

Skomentuj