LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wizyta biskupa

0

Z wizytą duszpasterską przybył do Lęborka biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Spotkanie kolędowo-noworoczne odbyło się we wtorek, 15 stycznia, między innymi w sali starostwa powiatowego.

Tradycją stały się spotkania z udziałem biskupa pelplińskiego rozpoczynające Nowy Rok. Tegoroczną wizytę zorganizowano 15 stycznia. W sali obrad Starostwa Powiatowego w Lęborku wśród zaproszonych gości obecni byli senator Kazimierz Kleina oraz radne sejmiku wojewódzkiego – Iwona Mielewczyk i Mirosława Kaczyńska. Uroczystość miała poważny i podniosły charakter. Nawiązano między innymi do najtragiczniejszego ze zdarzeń minionych dni. Zdzisław Chojnacki, przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza.

Składając noworoczne życzenia ordynariusz diecezji pelplińskiej mówił między innymi o życiu w pokoju.

Chrystus przyszedł aby przynieść pokój, pokój serca naszego – przypomniał biskup Ryszard Kasyna. – Kiedy prześledzimy teksty Pisma Świętego, prawie cały czas mamy słowa o pokoju. Już na początku są słowa aniołów skierowane do pastuszków: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. I później, kiedy po zmartwychwstaniu Chrystus przychodzi do wieczernika, mówi: Pokój wam. Proste słowa. Każdemu z nas potrzeba pokoju, tego wewnętrznego pokoju. Świadomości, że jesteśmy bożym stworzeniem, że życie nasze ma sens pomimo trudu, cierpienia i różnych sytuacji.

Kolędową oprawę artystyczną zapewnili instrumentaliści i chór „Canto” z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku, prowadzony przez Magdalenę Kreft. (opr. rkh)

Skomentuj