LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Zagwozdki radnych

0

Po raz kolejny podczas sesji rady powiatu lęborskiego rozmawiano na temat dyrektorki lęborskiego szpitala. Podczas czwartkowych (10 stycznia) obrad, opozycja domagała się wyjaśnienia w sprawie zmiany wysokości nagrody rocznej dla dyrektor SPS ZOZ w Lęborku.

Wydawało się, że temat nagrody rocznej dla dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku został zamknięty, gdyż decyzję w tej sprawie ostatecznie podjęto. Przypomnijmy: nowy zarząd powiatu lęborskiego zadecydował o przyznaniu Lidii Kodłubańskiej nagrody za 2017 rok w wysokości 17 tysięcy złotych. Tym samym zmieniono decyzję zarządu poprzedniej kadencji, w większości znajdującego się obecnie w opozycji, o przekazaniu na ten cel kwoty wyższej, bo 51 tysięcy złotych. W trakcie sesji, która odbyła się 10 stycznia, opozycyjni radni odnieśli się do zaistniałych zdarzeń, żądając szczegółowych wyjaśnień.

Waldemar Walkusz zażyczył sobie informacji o wysokości nagród przyznawanych dyrektorowi szpitala w ostatnich 10 latach. Chciał też wiedzieć, na jakiej podstawie zarząd podjął decyzje o zmniejszeniu nagrody dla dyrektor Lidii Kodłubańskiej, ponieważ – według niego – z dokumentów przekazanych radnym taka wiedza nie wynika.

Jarosław Pruski zażyczył sobie na piśmie odpowiedzi na pytanie zadane na poprzedniej sesji o podstawę prawną, która posłużyła obecnemu zarządowi do wstrzymania decyzji poprzedników o wypłacie nagrody dyrektorowi szpitala. Według radnego, obecnie obowiązują dwie decyzje o wysokości nagrody, więc zachodzi pytanie o to, która z nich jest prawidłowa.

Waldemar Walkusz dodał, że w jego ocenie zarząd nie zawsze postępuje zgodnie z prawem i dlatego radni mają prawo wiedzieć, na jakiej podstawie zarząd wstrzymał decyzję poprzedniego zarządu.

Starosta Alicja Zajączkowska stwierdziła, że opinia prawna pozwalała nowemu zarządowi na ponowne rozpoznanie sprawy nagrody, ponieważ protokół łącznie z decyzją o przyznaniu nagrody do rady nie trafił. Poza tym, nagroda jest kwestią uznaniową i zawsze rozpatruje się ją w konkretnej sytuacji.

Ta odpowiedź nie usatysfakcjonowała Waldemara Walkusza, ponieważ nie zawierała odpowiedzi na zadane przez niego pytanie.

Ostatecznie dyskusję zamknięto i przystąpiono do rozpatrzenia kolejnych punktów porządku obrad. Pod koniec sesji radna Teresa Ossowska-Szara odczytała pismo dyrektor szpitala w związku z decyzją o zakończeniu pracy w lęborskiej placówce medycznej. Autorka podsumowała w nim osiągnięcia oraz trudności, z jakimi przyszyło jej się zmierzyć, pełniąc stanowisko dyrektora od 2015 roku. (opr. rkh)

Skomentuj