LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Powiat z budżetem

0

Podczas IV sesji rady powiatu lęborskiego zajęto się głównie sprawami finansowymi. Rozpatrzono, m.in. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2019 rok.

Uchwalono budżet powiatu lęborskiego na 2019 rok. Tegoroczne planowane dochody ogółem będą kształtowały się na poziomie przeszło 75 milionów złotych. Natomiast wydatki mają przekroczyć 78 i pół miliona złotych. Deficyt wyniesie 3 miliony 400 tysięcy złotych. Najwięcej przeznacza się na edukację – blisko 32 miliony złotych – oraz na politykę i pomoc społeczną, rodzinę, bo ponad 21 milionów złotych. Na transport i łączność władze miasta przeznaczą ponad 4 miliony złotych, na bezpieczeństwo publiczne blisko 4 miliony złotych, a na ochronę zdrowia około 2 i pół miliona złotych. Natomiast pozostałe wydatki pochłoną blisko 15 milionów złotych.

Do kluczowych inwestycji przewidzianych do realizacji w sferze infrastruktury oświatowej zaliczyć można, m.in. zabezpieczenie sufitu w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych przed zapalnością oraz budowę obiektów rekreacyjno-sportowych przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku. Środki finansowe zabezpieczone jako wkład własny powiatu w inwestycje związane z transportem i łącznością przeznaczone będą, m.in. na przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Dziechno i Janowice czy też na przebudowę przepustu drogowego w Obliwicach. (opr. rkh)

Skomentuj