LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Porady z biura

0

Rozstrzygnięty został konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Słupska. Pełna kwota dotacji przeznaczonej na ten cel powędrowała do Słupskiego Biura Porad Obywatelskich.

Słupski ratusz opublikował wyniki konkursu na prowadzenie nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich w mieście. Nie było żadnej niespodzianki, ponieważ już wcześniej pojawiła się oficjalna urzędowa informacja o tym, że obie formy darmowego poradnictwa będą należały do Słupskiego Biura Porad Prawnych. Teraz okazało się, że słupska organizacja pozarządowa zdystansowała w szrankach konkursowych dwie fundacje ze Szczecina i Olsztyna oraz stowarzyszenie z Brus i w ten sposób zainkasuje za tę usługę 128.040 zł. Ustawowy obowiązek prowadzenia przez gminę takiego poradnictwa jest – na szczęście dla samorządu – związany z przekazaniem na ten cel pieniędzy przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W tym roku poszerzony został krąg osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Będą mogli zwrócić się o nią ci mieszkańcy Słupska, których nie stać na korzystanie z płatnej pomocy prawnej. Doradcy poinformują o obowiązującym stanie prawnym, prawach i obowiązkach stron również w sytuacji toczącego się postępowania przygotowawczego, administracyjnego, sądowego lub sądowo-administracyjnego. Będą też sugerowali sposób rozwiązania problemu prawnego. Nie będzie można natomiast liczyć na sporządzanie pism procesowych, a jedynie na projekty pism dotyczących zwolnienia z kosztów czy ustanowienia pełnomocnika. Do zakresu porad wchodzą również informacje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoby, które mają różnego rodzaju niepełnosprawności i nie mogą stawić się osobiście w punkcie porady prawnej mogą skorzystać z tej pomocy także poza wyznaczonym punktem – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – Wystarczy wcześniej umówić takie spotkanie telefonicznie pod numerami 59 848 83 60 oraz 59 848 84 59. Jeżeli jest to osoba niepełnosprawna i nie może samodzielnie dojść do punktu porad prawnych, może poprosić o to, żeby prawnik udzielił jej porady telefonicznie albo odwiedził ja osobiście.

Punkt nieodpłatnych porad prawnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18 w budynku Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 2. W tym samym miejscu, ale w godzinach od 9 do 13 zasięgnąć będzie można porady z zakresu praw obywatelskich. W dni robocze pomoc prawną od adwokatów można też uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej w godzinach od 11 do 15, a radcy prawni swoją pomocą służą w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Hubalczyków w godzinach od 14 do 18. (opr. rkh)

Skomentuj