LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Lista czeka

0

Wdrażany przez Urząd Miejski w Słupsku projekt społecznej listy mieszkaniowej czeka na swoją inaugurację. Jak na razie w kolejce po komunalne lokum stanęło prawie pół tysiąca mieszkańców.

Słupska Komisja Mieszkaniowa, której zadaniem jest ocena i tworzenie list mieszkaniowych została powołana do życia 3 kwietnia 2018 roku. Do 31 sierpnia, czyli ostatecznego terminu składania dokumentów o przyznanie lokum, wpłynęło 487 wniosków.

Komisja weryfikuje te wnioski i jest już na ukończeniu prac – mówi Agnieszka Zwierz, dyrektorka wydziału polityki mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Słupsku. – Myślę, że do końca kwartału uda się przeanalizować wszystkie wnioski i przygotować projekty list mieszkaniowych, które sporządzi społeczna lista mieszkaniowa, oraz przedłożyć do zatwierdzenia pani prezydent.

Następnie listy zostaną podane do publicznej wiadomości i opatrzone informacją o możliwości wniesienia zastrzeżenia. O tym, czy dane gospodarstwo znajdzie się na liście, zdecyduje liczba punktów przyznanych przez komisję na podstawie kwestionariusza warunków mieszkalno-bytowych.

Ten kwestionariusz jest jawny, jest załącznikiem do naszej uchwały – mówi dyrektorka wydziału mieszkaniowego. – Komisja bada gospodarstwo domowe, przyznając w różnych zakresach określoną liczbę punktów. O tym, czy gospodarstwo zostanie umieszczone na liście, decyduje liczba punktów, bo zgodnie z naszym zarządzeniem o powołaniu i pracy społecznej komisji mieszkaniowej nowa lista, nad którą teraz pracuje komisja, może maksymalnie zawierać 400 gospodarstw domowych.

Przesłankami, które mogą decydować o przyznaniu lokum może być liczba osób na metr kwadratowy czy niepełnosprawność. Nowi lokatorzy będą kierowani do świeżo wyremontowanych przez samorząd mieszkań. Inni znajdą swoje miejsce w lokalach zwolnionych przez poprzednich najemców. (opr. jwb)

Skomentuj