LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Nowe policyjne pojazdy

0

We wtorek, 8 stycznia, oficjalnie przekazano funkcjonariuszom policji dwa nowe nieoznakowane samochody służbowe. Uroczystość odbyła się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Komeda Powiatowa Policji w Lęborku doposażona została w nowe samochody. Po wspólnej modlitwie poświęcenia pojazdów dokonał kapelan lęborskiego garnizonu policji, ks. dziekan dekanatu lęborskiego Sławomir Prabucki. Następnie burmistrz Lęborka wraz ze starostą lęborskim wręczyli policjantom kluczyki do zakupionych aut.

Nieoznakowane radiowozy będą służyły przede wszystkim policjantom z pionu kryminalnego – mówi kom. Mariusz Mejer, komendant powiatowy policji w Lęborku. – Wsparcie finansowe z miasta i powiatu wyniosło 50 procent ceny każdego z radiowozów. W takiej sytuacji komenda wojewódzka jest zobligowana do pokrycia drugiej połowy kwoty. Liczba posiadanych radiowozów jest niewystarczająca. Potrzeby te dostrzegane są przez władze samorządowe i starają się one wspierać nas w bardzo szczególny sposób. Jest to dofinansowanie zakupu pojazdów oraz dofinansowanie płatnych służb i innych wspólnych działań.

Samochody uzupełnią dotychczasową flotę.

W ubiegłym roku, również w styczniu, przekazywane były trzy pojazdy oznakowane – dodaje kom. Mariusz Mejer. – Dwa pojazdy były sfinansowane ze środków samorządowych, a jeden z komendy głównej. Mniej więcej w połowie ubiegłego roku przekazane zostały kolejne dwa pojazdy, więc ta flota się zwiększa. Zwiększa się, ale użytkowników tych pojazdów jest bardzo wielu. Każdy w różny sposób prowadzi pojazd, no i w różnym terenie. Ulegają one zużyciu i potrzebą jest ich sukcesywna wymiana.

Nowe pojazdy służyć będą funkcjonariuszom policji w pełnieniu codziennej służby. (opr. rkh)

Skomentuj