LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Szpitalna rezygnacja

0

Dyrektor lęborskiego szpitala Lidia Kodłubańska złożyła 31 grudnia wypowiedzenie umowy o pracę. Obecna menedżer lęborskiej placówki medycznej będzie pełniła obowiązki jeszcze do końca marca tego roku.

W lęborskim szpitalu zapowiada się zmiana personalna na kluczowym stanowisku. Ostatniego dnia grudnia pismo wypowiadające umowę o pracę ze stanowiska dyrektora SPS ZOZ w Lęborku złożyła Lidia Kodłubańska. Była ona menedżerem lęborskiej placówki medycznej od 2015 roku.

W związku z tym, że złożyła pismo, w którym wyraziła swoją wolę rozwiązania stosunku pracy, jesteśmy zmuszeni ogłosić konkurs na stanowisku dyrektora szpitala – mówi Edmund Głombiewski, wicestarosta lęborski. Obecnie pani dyrektor przebywa na zaległym urlopie wypoczynkowym w wymiarze 33 dni. Szpitalem kieruje jej zastępca, który przejął wszelkie obowiązki z tym zwiazane.

Wicestarosta lęborski zapewnia, że zaistniała sytuacja nie będzie miała negatywnego wpływu na dalsze funkcjonowanie szpitala.

Szpital funkcjonuje normalnie, a sprawy szpitala prowadzi zastępca dyrektora. Tak, jak w sytuacjach, gdy dyrektor korzysta z urlopu wypoczynkowego. Do 31 marca szpital będzie jeszcze oficjalnie funkcjonował pod kierownictwem pani dyrektor – zaznacza Edmund Głombiewski.

Zarząd powiatu lęborskiego ma nadzieję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego wyłoniony zostanie dyrektor lęborskiego SPS ZOZ-u, który będzie w stanie przejąć obowiązki z dniem 1 kwietnia tego roku. (opr. rkh)

Skomentuj