LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Inwestycyjne rozliczenie

0

Urząd Miejski w Słupsku podsumował poprzedni rok pod względem wykonanych inwestycji infrastrukturalnych. Niestety wiele projektów nie zostało zrealizowanych zgodnie z planami.

W mijającym roku słupskiemu magistratowi udało się wywiązać z dwudziestu trzech inwestycji nadzorowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Łącznie w 2018 roku planowano wykonać trzydzieści siedem inwestycji, ale z różnych powodów nie wszystkie doszły do skutku. Za jedno z największych niepowodzeń ostatnich 12 miesięcy można uznać brak przebudowy ulicy Legionów Polskich oraz części Piłsudskiego. Do kilku innych udało się przystąpić w ostatniej chwili.

Ten rok był trudny pod względem i czasowym i wykonawczym – mówi Jarosław Borecki, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – niemniej aura trochę nam pomogła. Te 37 zadań inwestycyjnych to część dokumentacji projektowej, część realizacyjnej, i tu udało nam się dużo zrobić. Rewitalizacja trwa, 22 zadania zostały zakończone, niektóre – jak wykonanie ulicy Lipowej – już jako wykonawcze, niektóre jako dokumentacji projektowej. Dużo rzeczy przeszło na przyszły rok. Cała rewitalizacja, fundusze chodnikowe, węzeł transportowy, oświetlenie – te inwestycje cały czas trwają, będą zakończone za kilka lat.

Najczęściej na drodze do sukcesu stały kwestie finansowe. Tak bardzo wyczekiwany przez mieszkańców remont Piłsudskiego został odłożony z powodu nieuzyskania dotacji zewnętrznej. Natomiast oferty złożone w przetargu na przebudowę Legionów Polskich okazały się zbyt wysokie dla słupskiego magistratu. Zrezygnowano z projektu budowy zbiorników retencyjnych, ponieważ nie udało zawrzeć porozumienia z starostwem powiatowym odnośnie do terenu, na którym miały się znajdować. Na swoją kolej między innymi czeka także tunel pod torami, który ma połączyć Zatorze z centrum miasta, ale ten ma zostać zrealizowany przez PKP. Znalazło się jednak kilka zadań, które udało się doprowadzić do końca.

To co zrobiliśmy do końca, to na pewno w dużym stopniu zadania z budżetu partycypacyjnego, ale także plac zabaw przy Wita Stwosza, obiekt przy ulicy Zielonej jako początek przejęcia stadionu przez miasto, które będzie teraz administratorem; jednocześnie przystępujemy teraz do rewitalizacji tego stadionu; to uzbrojenie terenu osiedla Owocowa, gdzie budowane są w bardzo dobrym tempie deweloperskie osiedla przy ulicy Duńskiej i okolicznych, podwórka, które są wspólnotowymi podwórkami na granicy miasto – wspólnoty mieszkaniowe; zrobiliśmy tych podwórek kilka; przy szkole nr 5 boisko wyremontowane za niebagatelna kwotę 316 tysięcy złotych, podobnie boiska przy szkołach nr 4, nr 6 i przy Elektryku – informuje prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

W tym roku przed miastem stoją kolejne inwestycje związane z rewitalizacją centrum Słupska i remont kilku następnych ulic, a wśród nich między innymi Zygmunta Augusta. Czy i kiedy zostaną wykonane, tego dowiemy się w następnych miesiącach. (opr. jwb)

Skomentuj