LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wykopy w parku

0

Trwają prace ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej w parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Lęborku. Oczyszczony z mułu i zanieczyszczeń zostanie też staw. Inwestycja realizowana jest w ramach dużego projektu unijnego – Lęborski Węzeł Przesiadkowy.

Ciężki sprzęt zobaczyć można w pobliżu lęborskiego dworca kolejowego, a konkretnie w parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich. To oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu prac przewidzianych w ramach budowy Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.

Prace w tym miejscu polegają na budowie kanalizacji deszczowej do stawku i odprowadzenia kanalizacji ze stawku w kierunku ulicy Sienkiewicz i kolektora na ulicy Zwycięstwa – informuje Małgorzata Janczak z Urzędu Miejskiego w Lęborku. Stawek będzie służył jako zbiornik retencyjny, buforowy przy ulewnych deszczach i roztopach na tym obszarze.

Nowa funkcja stawu nie wyklucza bytowania na nim ptactwa, m.in. obecnych w tym miejscu od wielu lat dzikich kaczek. Prace w tym parku zostaną zakończone w 2020 roku faszynowaniem zbiornika, jego wyczyszczeniem i przyłączeniem do kolektora kanalizacji deszczowej.

Następnie roboty związane z budową kanalizacji deszczowej będą prowadzone w części ulicy Bohaterów Monte Cassino w kierunku ulicy Warszawskiej przez ulicę Grunwaldzką. Po ich zakończeniu prace ruszą w pozostałej części ulicy Bohaterów Monte Cassino w kierunku dworca. Realizowany projekt umożliwił również zakup pięciu nowoczesnych autobusów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku.

W styczniu spodziewamy się dostawy dwóch autobusów firmy Solaris, a w marcu dojedzie kolejny – zapowiedziała Małgorzata Janczak.

Ostatnie dwa z pięciu nowych autobusów mają być dostarczone do Lęborka w sierpniu tego roku. (opr. rkh)

Skomentuj