LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Rondo na Dworcowej

0

W rejonie ulic Dworcowej i Sienkiewicza w Lęborku powstało rondo. Przebudowane skrzyżowanie wraz z przejazdem przez ulicę Dworcową zostanie otwarte dla ruchu samochodowego jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Wykonawcą najważniejszych elementów Lęborskiego Węzła Przesiadkowego – za ponad 25 milionów złotych – jest firma Strabag. Prace podzielono na etapy. W ostatnim czasie roboty drogowe prowadzone były na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Sienkiewicza.

W tym tygodniu zaplanowane jest otwarcie dla ruchu samochodowego skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Dworcowej – mówi Romuald Babul, naczelnik wydziału realizacji i inwestycji UM w Lęborku. Powstało tam rondo. Wprawdzie jest jeszcze nieskończone, ale roboty są w takim stanie zaawansowania, ą na warstwie wiążącej ruch samochodowy może się odbywać. Warstwa ścieralna wraz z oznakowaniem poziomym zostanie wykonana w warunkach sprzyjających tek technologii, czyli w okresie wiosennym.

Następnie budowniczowie przeniosą się w okolice ulic Bohaterów Monte Cassino i Grunwaldzkiej w Lęborku. Nastąpi to po 7 stycznia przyszłego roku i wtedy na tym odcinku pojawią się utrudnienia w ruchu. W ramach podpisanej umowy firma do lipca 2020 roku wybuduje węzeł przesiadkowy wraz z parkingami oraz wykona szereg prac związanych z budową kanalizacji deszczowej, a także remontem ulic przyległych do lęborskiego dworca kolejowego. (opr. rkh)

Skomentuj