LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Pokoleniowa paczka

0

Wolontariusze akcji „Sztafeta Pokoleń” nie zapomnieli w przedświątecznym okresie o słupskich kombatantach. Po raz kolejny odwiedzili ich z paczkami pełnymi upominków i słodyczy.

Po raz kolejny do słupskich kombatantów trafiły bożonarodzeniowe dary. W ramach akcji „Sztafeta Pokoleń” wolontariusze obdarowali zasłużonych dla ojczyzny świątecznymi prezentami. W tym roku pomoc dotarła do ponad trzydziestu osób, którym przekazano paczki ze słodkościami. Anna Mielczarek, koordynatorka akcji, informuje, ze wolontariusze akcji współpracują ściśle ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, dzięki któremu pozyskują listy osób do obdarowania. Wśród odbiorców „Sztafety Pokoleń” z terenu Słupska znajdują się zarówno byli żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich czy I Armii Wojska Polskiego.

Jest duży przekrój, nie wyróżniamy kombatantów: ci lepsi, ci gorsi – mówi Marcin Lasoń, jeden z koordynatorów działań. – Wszyscy mają po dziewięćdziesiąt lat i więcej, wszystkich traktujemy równo.

Udział w akcji „Sztafeta Pokoleń” wzięli też uczniowie Liceum Akademickiego przy Akademii Pomorskiej. Dla nich kontakt z kombatantami jest żywą lekcją historii, a niesienie pomocy traktują jako wyraz szacunku za ich zasługi dla kraju.

Od początku istnienia szkoły bierzemy udział w tejże akcji – mówi Bronisław Nowak, prezes Akademickiego Stowarzyszenia Oświatowego. – Jest ona zainicjowana przez 7. Brygadę Obrony Wybrzeża, a ponieważ ściśle z nią współpracujemy, w związku z tym bierzemy udział w większości akcji podejmowanych przez żołnierzy, ale robimy to z dużą przyjemnością i dużym zaangażowaniem naszych uczniów. Przede wszystkim dotyczy to bezpośredniego kontaktu uczniów z weteranami, którzy bywają u nas gośćmi, z którymi organizujemy spotkania, którzy opowiadają nam o tym wszystkim, co pasjonuje naszych uczniów.

Dla samych obdarowanych czasem większym prezentem są same odwiedziny, niż przyniesione przez wolontariuszy paczki. Jak mówią organizatorzy, spotkania z kombatantami są zawsze wzruszające i pełne radości. Akcja „Sztafeta Pokoleń” ma zasięg ogólnopolski. Łącznie pomoc trafiła do ponad 500 osób na terenie całego kraju. (opr. jwb)

Skomentuj