LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Miejsca na Węgrzynowicza

0

W grudniu zakończono prace na ulicy Węgrzynowicza i w łączniku do ulicy Handlowej w Lęborku. Nie tylko wyremontowano chodniki. Przede wszystkim powstało w sumie 50 nowych miejsc parkingowych.

Ulicę Węgrzynowicza można zaliczyć do jednego z bardziej newralgicznych miejsc na terenie Lęborka. Wpływ na to ma lokalizacja szpitala oraz targowiska miejskiego. Dotychczas największym problemem w tym rejonie była niewystarczająca liczba miejsc postojowych oraz utrudniony przejazd tą drogą przez zaparkowane po obu stronach ulicy samochody. Na zmianę tej sytuacji ma wpłynąć zakończona przebudowa Węgrzynowicza. Inwestycję podzielono na dwa etapy.

Pierwszy, ten największy, zakresowo został wykonany – informuje Marian Kurzydło, zastępca burmistrza Lęborka. Pozostał ten zdecydowanie mniejszy. Wykonano już blisko 250 metrów bieżących asfaltu. To jest cała ulica Węgrzynowicza, która już wymagała naprawy. Wykonano też około 1250 metrów kwadratowych chodników i około 1000 metrów kwadratowych miejsc parkingowych. Zmieniliśmy również organizację ruchu na tej ulicy. Udrożniliśmy wjazd w ulicę Handlową, na której też powstało kilka miejsc parkingowych. Nie parkujemy też po dwóch stronach ulicy, lecz po jednej. Podyktowane jest to warunkami bezpieczeństwa wynikającymi z obecności przy tej ulicy szpitala, a szczególnie na wjazdy i wyjazdy karetek.

Na przeprowadzenie remontu było potrzebne około 440 tysięcy złotych. W tym rejonie miasta planowane są jeszcze kolejne działania.

Drugi etap, we współpracy ze szpitalem, będzie polegał na wyburzeniu jednego z już niefunkcjonujących budynków szpitala znajdującego się na wysokości wjazdu do szpitala od strony ulicy Handlowej. Powstanie tak kolejne kilkanaście miejsc parkingowych – dodał Marian Kurzydło.

Z nowych miejsc postojowych przy ulicy Węgrzynowicza wydzielono również miejsca dla osób niepełnosprawnych. (opr. rkh)

Skomentuj