LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Lekcja dla pedagogów

0

Na Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja naukowo-metodyczna przygotowana między innymi przez Szkołę Podstawową nr 10. Dla nauczycieli była to okazja do zapoznania się z nowymi technologicznie narzędziami nauczania.

To było bardzo istotne spotkanie dla nauczycieli, którzy pragną rozwijać swój warsztat pedagogiczny oraz przyswajać nowe metody pracy. Tak samo, jak inne dziedziny naszego życia edukacja ciągle się rozwija i adaptuje do wyzwań stawianych przez życie. Obecnie pedagodzy dysponują szerokim wachlarzem możliwości, jeśli chodzi o nauczanie dzieci z różnymi dysfunkcjami. Nie oznacza to jednak, że można spocząć na lurach, ponieważ ciągle pojawiają się nowe i doskonalsze możliwości w pracy z uczniami.

Zaprosiliśmy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ze Słupska do udziału w konferencji naukowo-metodycznej – mówi Tomasz Dobrowolski ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Słupsku. – Zależy nam na rozwoju kompetencji nauczyciela i ucznia, na procesie edukacyjnym, żeby uwzględniał nowinki technologiczne, a także na prowadzeniu terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także z niepełnosprawnościami.

Do nowoczesnych metod nauczania, które próbują znaleźć swoje miejsce w szkole XXI wieku można zaliczyć zastosowania muzykoterapii, planu daltońskiego a nawet wykorzystanie teatru jako formy wspierającej rozwój dziecka.

Goście z poradni psychologiczno-pedagogicznej są dowodem na to, że jest to temat bardzo aktualny i musimy wspierać uczniów – dodaje Tomasz Dobrowolski. Przyznaję, że uczniów z dysfunkcjami i specjalnych potrzebach edukacyjnych mamy coraz więcej. Wynika to też z tego, że coraz więcej dzieci jest prawidłowo diagnozowanych. Dzięki wytycznym otrzymywanym z poradni psychologiczno-pedagogicznych wiemy jak z nimi pracować, co z nimi robić i jak działać. Stąd też potrzeba zorganizowania konferencji, żeby przyswoić nauczycielom te metody.

Teraz nauczycielom nie pozostaje nic innego, jak wdrożyć w życie nabytą wiedzę i sprawić, aby nauka była jeszcze efektywniejsza i przyjemniejsza dla uczniów. (opr. rkh)

Skomentuj