LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Młodzi w polityce

0

Wczoraj oficjalnie ogłoszono wyniki głosowania na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Słupska czwartej kadencji. Zaświadczenia o wyborze otrzymało 23 uczniów. Nowe gremium ma konsultować z dorosłymi rajcami decyzje podejmowane w sprawie młodzieży.

Młodzieżowe przedstawicielstwo w samorządzie słupskim powołane zostało w 2012 roku decyzją rady miejskiej. Zaproszenie społeczności uczniowskiej do wspólnych rozmów i działań ma być szansą lepszego rozpoznania potrzeb młodzieży, często bardzo odmiennych od innych grup społecznych. Dla młodych ludzi to także nauka mechanizmów demokracji w praktyce.

Kiedy rada miasta podjęła tę uchwałę i przeznaczyła środki finansowe na działalność, odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do młodzieżowej rady miasta – mówi prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Ta rada była jedną z pierwszych w Polsce, działających tak aktywnie. To, że pomysł się zrodził, wynikało przede wszystkim z potrzeb młodych ludzi, dla których ważne jest, aby również w sposób inny niż tylko w pracy w samorządzie szkolnym aktywizować młodzież do działalności w demokratycznym systemie państwa.

Prezydent Słupska podczas swojego wystąpienia podkreślała wagę bycia aktywnym w odniesieniu do każdego człowieka w każdej przestrzeni życia.

Kiedy zastanawiałam się nad tym, o co tak naprawdę chodzi w tym życiu, to myślę, że każdy z nas chciałby zostawić jakiś ślad po sobie. Może mieć on różne wymiary – absolutnie osobisty, tylko dla swoich najbliższych, możne to być ważny ślad dla grupy społecznej, rówieśnej, dla miasta, regionu czy państwa – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Podczas gali wręczenia kandydatom zaświadczeń o wyborze na radnego młodzieżowej rady obecni byli przedstawiciele dorosłej rady miejskiej, władze Słupska, urzędnicy kuratorium i wydziału edukacji urzędu miejskiego oraz dyrektorzy szkół. Całość uroczystości uświetnił występ Młodzieżowego Chóru Kantele, prowadzonego przez Jolantę Otwinowską.

Młodzi radni powoływani są na dwuletnie kadencje. Oprócz prowadzenia konsultacji z samorządowcami współpracują na rzecz młodzieży w Słupsku z instytucjami miejskimi, placówkami kultury, szkołami, ośrodkami sportowymi oraz trzecim sektorem. Prezydent miasta życzyła uczniom dyscypliny pracy i osiągania wyznaczonych celów:

Życzę wam, żeby ta nie przygoda, ale praca na rzecz waszej społeczności, waszych rówieśników, kolegów młodszych i starszych, dała wam rzeczywiście satysfakcję. Ale satysfakcja ta będzie wtedy, kiedy przyłożycie swoją własną energię, kreatywność, pomysłowość i pracowitość.

Kandydaturę na radnego zgłosiło 56 uczniów słupskich szkół ponadpodstawowych. Wybory, które odbyły się 14 listopada, poprzedziła dwutygodniowa kampania wyborcza. Frekwencja wyniosła nieco ponad 68 procent. W Młodzieżowej Radzie Słupska czwartej kadencji znalazło się 23 przedstawicieli środowisk uczniowskich. Nazwiska nowych radnych widnieją na stronie miasta. (jwb)

Skomentuj