LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Umowa o dofinansowanie S6

0

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie otrzymała unijne pieniądze na budowę Trasy Kaszubskiej, stanowiącej fragment drogi ekspresowej S6. Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odcinek Bożepole Wielkie – początek obwodnicy Trójmiasta” została podpisana 20 listopada 2018 roku w Warszawie. Stronami były GDDKiA oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Droga ekspresowa S6 od wschodu północnej nitki skomunikuje teren gmin Żukowo, Szemud, Luzino i Łęczyce. Niestety połączenia Bożepole Wielkie – Lębork – Słupsk – Koszalin nie ma na liście priorytetowych krajowych inwestycji drogowych, prowadzonych w oparciu o dofinansowanie unijne, a Pomorze Środkowe  nadal pozostaje jednym z najbardziej wykluczonych komunikacyjnie obszarów Polski.

Planowana przeprawa pomiędzy początkiem obwodnicy Gdańska a Bożympolem, tzw. Trasa Kaszubska, wiąże się z budową dwóch pasów ruchu oraz pasa awaryjnego, mostów, estakad, wiaduktów, przejść podziemnych, kładek dla pieszych i przejść dla zwierząt. Cała inwestycja pochłonie ponad 2 miliardy złotych, przy czym 984 miliony to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualnie GDDKiA jest beneficjentem aż 48 projektów z dofinansowaniem unijnym. Łączna wartość tych inwestycji wynosi nieco ponad 60 miliardów złotych, z czego połowa pochodzi ze środków wspólnotowych.

Warto przypomnieć, że S6 na Pomorzu Środkowym w rejonie Słupska i Lęborka definitywnie została zdjęta z listy priorytetowych inwestycji drogowych dwa lata temu. Rząd wskazywał na brak możliwości pokrycia kosztów tego zadania, mimo że środki z Unii Europejskiej miały być gwarantowane na całość realizacji północnej ekspresówki. W konsekwencji połączenie pomiędzy Koszalinem a Bożympolem Wielkim nie zostało ujęte w limicie finansowym Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, zajmując po przesunięciu z pierwszych pozycji listy najważniejszych inwestycji drogowych końcowe miejsca listy rezerwowej. W czerwcu 2018 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów oficjalnie zaproponował realizację tego odcinka S6 w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co oznacza wyłączenie z udziału środków unijnych. Jeśli pojawiłby się inwestor prywatny, droga miałaby powstać w ciągu najbliższych pięciu lat. Przetarg na jej budowę planowany jest na pierwszy kwartał 2019 roku.  (jwb)

Skomentuj