LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Ćwiczą terytorialsi

0

Kolejna grupa żołnierzy 71. Batalionu Lekkiej Piechoty, wchodząca w skład 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku szkoli się na poligonie przykoszarowym 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Po trzech latach osiągną stan pełnej gotowości bojowej.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. Stanowią uzupełnienie, a jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Proces szkolenia terytorialsów trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym. Pierwszy rok to szkolenie indywidualne – ogólnowojskowe, którego celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i zachowań na polu walki. Najważniejsze elementy szkolenia to strzelanie z broni indywidualnej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna oraz elementy przetrwania. Towarzyszyliśmy ochotnikom podczas szkolenia podstawowego 71. Batalionu Lekkiej Piechoty z Malborka. Żołnierze ćwiczyli na poligonie 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku.

Niebawem 7. Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej rozrośnie się o kolejny batalion piechoty, co zapowiada kmdr Tomasz Laskowski, dowódca 7. PBOT. Odnosi się również do szczegółów przebiegu szkolenia tej grupy rekrutów i czekających ją sprawdzianów.

Wojska Obrony Terytorialnej są wyjątkową okazją dla tych, których życiowe ścieżki nie spotkały się dotychczas z obronnością kraju.

Myślę, że jest to przede wszystkim możliwość spełnienia swego obowiązku, ale i prawa zarazem wobec ojczyzny – mówi kmdr Tomasz Laskowski. Wielokrotnie rozmawiałem z tymi młodymi ludźmi i często podkreślali, że chcą jeszcze coś od siebie dać naszemu krajowi. To są piękne słowa. Rekrutacja trwa cały czas. To jest proces ciągły. Część osób, które wstąpiły w szeregi wojsk terytorialnych, potem zasila wojska operacyjne, czyli staje się żołnierzami zawodowymi.

Wśród osób, które stały się żołnierzami WOT bądź zgłosiły swój akces wstąpienia do tego rodzaju wojsk jest przekrój zawodów i poziomu wykształcenia. Ponad 30 procent ma wyższe wykształcenie, a średnia wieku prawie 16 tysięcy terytorialsów nie przekracza 33 roku życia.

Jak widać kobiety również są zainteresowane służbą w WOT. Niektóre może z ciekawości, inne dla podtrzymania tradycji rodzinnych – jak szer. Karolina Zmysłowska – lub budowania swojej przyszłości w służbach mundurowych, jak szer. Julia Nadgrabska.

Kadrę dowódczą tworzą doświadczeni oficerowie i podoficerowie, weterani wielu misji poza granicami kraju. Ich wyszkolenie, wiedza praktyczna oraz doświadczenie są gwarancją wysokiego poziomu szkolenia w podległych batalionach. Ppor. Piotr Sosnowski, dowódca plutonu 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej podkreśla wysoki poziom motywacji rekrutów i dobre reagowanie na trudy ćwiczeń. Zwraca też uwagę na to, że o ile na początku kobietom jest trudniej, to w trakcie ćwiczeń potrafią się szybko do warunków wojskowych przyzwyczaić.

Po uśmiechach młodych żołnierzy WOT widać było, że mimo kilku godzin spędzonych na zajęciach w polu humory dopisywały. Gorąca herbata i kanapka oraz pogawędki w czasie przerwy dawały wytchnienie po trudach ćwiczeń. (opr. rkh)

Skomentuj