LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Placówki do zbudowania

0

W 2020 roku zostaną oddane do użytku dwie nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Budynki spełniające najwyższe standardy staną na terenie Nowej Wsi Lęborskiej. We wtorek (27 listopada) zarząd powiatu lęborskiego podpisał umowę z wykonawcą inwestycji.

W Starostwie Powiatowym w Lęborku dokonano uroczystego podpisania umowy na wybudowanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. Umowa została sygnowana przez starostę lęborskiego Alicję Zajączkowską, wicestarostę Edmunda Głombiewskiego oraz Adama Hrycyka (właściciela firmy budowlanej Hryn-Bud).

Środki na budowę w wysokości ponad 3,6 miliona złotych zabezpieczone są w budżecie powiatu – mówi Alicja Zajączkowska, starosta lęborski. – Cieszymy się chociażby z tego, że pan Adam Hrycyk powiedział, że jutro rozpoczyna pracę.

Mamy taki plan, by w tym roku wykonać ławy fundamentowe – zapowiada Adam Hrycyk. – W przyszłym roku będziemy budowę kontynuować, czyli nie przewidujemy żadnych przerw. Uważam, że termin zakończenia robót nie będzie zagrożony.

Placówki powstaną na działkach należących do powiatu lęborskiego położonych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. W każdym z dwóch budynków znajdą się miejsca dla 14 wychowanków oraz infrastruktura niezbędna do prawidłowego funkcjonowania domów – zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obiekty mają spełniać kryteria programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące „oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przegród budowlanych”.

Powiat wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wniosek jest rozpatrywany – dodaje Edmund Głombiewski, wicestarosta lęborski. – W mojej ocenie ma on duże szanse, by zostać pozytywnie zweryfikowany w związku z tym, że przyjęliśmy proekologiczne rozwiązania. Takie dofinansowanie bardzo by nam się przydało.

Starosta Alicja Zajączkowska zwróciła uwagę na to, że trwające rok przygotowanie projektu, a później postępowania przetargowego jest dziełem poprzedniego zarządu powiatu.

W ramach inwestycji wykonane zostaną również ciągi pieszo-jezdne z placem manewrowym i miejscami parkingowymi. Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w oświetlenie lampami zewnętrznymi LED. Natomiast konstrukcja budynków ma być nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim funkcjonalna. Każdy z domów dostosowany będzie też do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie budowy planowane jest na koniec czerwca 2020 roku. (opr. rkh)

Skomentuj