LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Zwyczajni niezwyczajni

0

Stowarzyszenie Na 102 wydało książkę „Zwyczajni niezwyczajni mieszkańcy ziemi lęborskiej” prezentującą 121 sylwetek ludzi związanych z powiatem lęborskim. Promocja publikacji odbędzie się w przyszły piątek (16 listopada).

Wspomnienia o ludziach, których z różnych powodów warto upamiętnić zebrano w jednym wydawnictwie. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie Na 102.

Chcieliśmy w jednym miejscu zebrać życiorysy, opowieści o ciekawych ludziach z ziemi lęborskiej – mówi Ewa Kłosowska, prezes Stowarzyszenia Na 102. – Po roku udało się to nam i parę dni temu otrzymaliśmy z drukarni książkę i jesteśmy bardzo zadowolone z naszej roboty. Każdy mógł napisać o kimś dla siebie bliskim, ważnym, ciekawym. Nie mieliśmy żadnych dodatkowych kryteriów. Chodziło tylko o to, żeby pokazać, że wokół nas są świetni ciekawi ludzie. Że na tej ziemi wyrosły świetne życiorysy. W tej pierwszej, jak zakładamy od początku, książce udało nam się zebrać 121 opowieści o fajnych ludziach. Jesteśmy przekonani, że wkrótce będzie wydanie drugie, poszerzone.

Książka „Zwyczajni niezwyczajni mieszkańcy ziemi lęborskiej” ukazała się w nakładzie 400 egzemplarzy.

W tej książce znaleźli się ludzie z różnych pokoleń – podkreśla Jolanta Pajączkowska ze Stowarzyszenia Na 102. – Żyjący i nieżyjący. Nie wiem, czy do końca nam się udało, ale intencją naszą było, żeby była to relacja o tych, których nie znamy z pierwszych stron gazet. Są tutaj i takie, ale gros jest takich, którzy uczestniczyli w naszym życiu. Jako dzieci wchodziliśmy do sklepiku i to była właśnie ta fajna osoba. Ktoś inny był gdzie indziej. To są naprawdę ciekawe historie i jestem przekonana, że będzie kolejna. To jest książka ponad podziałami politycznymi o fajnych ludziach.

Ta książka nie udałaby się bez sponsorów – dodaje Irena Boniaszczuk. – Stanęliśmy do konkursu Banku Zachodniego w ramach akcji „Tu mieszkam, tu zmieniam” i otrzymaliśmy grant, który pozwolił nam ruszyć z tym przedsięwzięciem. Pomogli nam również miejscowi sponsorzy i są oni wymienieni w nasze publikacji.

Promocję książki zaplanowano na piątek (16 listopada) o godz. 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku. (opr. rkh)

Skomentuj