LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Powrót biogazowni?

0

Słupsk ogłosił przetarg na sprzedaż ponad 2-hektarowej działki położonej na terenie przy ulicy Bohaterów Westerplatte. O lokalizację w tym miejscu biogazowni dopytywała oficjalnie warszawska firma PBG Inwestycje. W tej sprawie w czerwcu 2017 roku wydana już została decyzja środowiskowa.

W biuletynie informacji publicznej słupskiego ratusza zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 536 przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Ta wiadomość poruszyła słupszczan o tyle, że na początku tego roku głośna była sprawa budowy w tym rejonie instalacji wytwarzającej energię elektryczną o mocy jednego megawata. Do wytwarzania prądu służyć miałyby odpady rolne. Ponieważ zapytanie było oficjalne, miasto stanęło przed koniecznością wydania decyzji środowiskowej. Była ona pozytywna i została ogłoszona w czerwcu 2017 roku. Dotyczyła wprawdzie innej działki niż wystawiana obecnie na sprzedaż, ale mieszkańcom osiedla Hubalczyków – Westerplatte to wystarczyło, by niepokój wywołany budową biogazowni powrócił. Przypominają, że na początku tego roku wiceprezydent Marek Biernacki twierdził, że droga do biogazowni jest daleka i nawet nie wiadomo, czy miasto będzie chciało te działki sprzedać. Teraz już wiadomo. Ponad 2-hektarowa działka w pobliżu obwodnicy wystawiona została na przetarg. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przytoczonym w ogłoszeniu o przetargu, dopuszcza się na tej działce prowadzenie usług oraz produkcji nieuciążliwej z wykorzystaniem składów i magazynów. Ponieważ nie istnieje definicja działalności nieuciążliwej, a rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące znaczącego oddziaływania na środowisko nie obejmuje instalacji do wytwarzania energii o tak małej mocy, droga dla potencjalnego inwestora wydaje się być otwarta. Wystarczy, że przeprowadzi konsultacje społeczne.

Przetarg na sprzedaż tej działki odbędzie się w styczniu przyszłego roku. Jeżeli kupi ją firma zamierzająca budować biogazownię, czeka ją jeszcze droga administracyjna. Jedno jest pewne. Ta inwestycja będzie miała już swój adres, ponieważ miast przewidująco proponuje dla polnej na razie drogi nazwę ulica Inżynieryjna. (rkh)

Skomentuj