LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Podziemne przejście w budowie

0

W Lęborku trwa rozbudowa tunelu pod torami kolejowymi, który będzie łączył dworzec PKP z ulicą Żeromskiego. Prace prowadzone są – zgodnie z zakładanym harmonogramem w związku z budową lęborskiego węzła przesiadkowego.

Postępy prowadzonej przebudowy przejścia podziemnego są widoczne zarówno dla pasażerów korzystających z usług przewoźników kolejowych, jak i uczestników ruchu drogowego od strony ulicy Żeromskiego w Lęborku.

Prace odbywają się poniżej poziomu wód gruntowych – informuje Romuald Babul, naczelnik Wydziału Realizacji i Inwestycji UM w Lęborku. – Te najtrudniejsze, najbardziej niepewne elementy zostały już wykonane. Z naszych informacji wynika, że prace idą zgodnie z harmonogramem. Liczymy na to, że w kwietniu przyszłego roku obiekt powinien być oddany do użytku.

Inwestycja wykonywana jest w ramach budowy lęborskiego węzła przesiadkowego, dofinansowanego ze środków unijnych. Wartość robót wykonywanych przez tczewską firmę Want to przeszło 6,5 miliona złotych brutto.

W tej chwili robione jest zbrojenie i będą kolejne zalewania betonem i tak to będzie kroczyło dopóki nie wyjdzie ponad ziemię – dodaje Romuald Babul.

Ze względu na planowaną przez PKP modernizację infrastruktury kolejowej realizowany jest przez nich projekt budowlany. Konieczne więc było wprowadzenie przez lęborski ratusz zmian projektowych rozbudowy tunelu pod torami kolejowymi, co jednak w opinii urzędników nie powinno wpłynąć na przewidywany termin zakończenia prowadzonych obecnie prac. (opr. rkh)

Skomentuj