LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Powiatowy skład ujawniony

0

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej zapoznać się można z oficjalną listą nazwisk radnych powiatu lęborskiego wybranych w niedzielnych wyborach samorządowych. Pojawiły się na niej nowe osoby.

W celu wyboru Rady Powiatu Lęborskiego utworzono trzy okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 radnych. W skład nowej rady wchodzą zarówno nowe osoby, jak i dotychczasowi samorządowcy: Alicja Zajączkowska, Elżbieta Godderis, Hubert Namyślak, Edmund Głombiewski, Jacek Perłak, Teresa Ossowska-Szara, Waldemar Walkusz, Patryk Bianga, Ryszard Wenta, Maciej Barański, Tadeusz Rabka, Witold Krużycki, Mirosław Tandek, Adam Nowak, Marek Kuriata, Krzysztof Pruszak, Jarosław Pruski, Marian Borek oraz Zdzisław Chojnacki.

W ten sposób najwięcej mandatów, bo po pięć przypada Koalicyjnemu Komitetowi Wyborczemu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska oraz Komitetowi Wyborczemu Wyborców Lepszy Samorząd. Czterech radnych będzie z Prawa i Sprawiedliwości, trzech z KWW Samorządny Powiat Lęborski, natomiast dwóch z KWW Ziemia Lęborska.

Do 16 listopada funkcjonuje jeszcze rada powiatu lęborskiego obecnej kadencji. Pomiędzy 19 a 23 listopada komisarz wyborczy zwoła pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu. Wówczas nastąpi zaprzysiężenie osób, które uzyskały w niedzielnych wyborach samorządowych mandat radnego. Następnie radni ze swojego gremium wybiorą pięcioosobowy zarząd, w tym starostę i jego zastępcę.

Skomentuj