LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Komisja wyborcza dyżuruje

0

W dniu poprzedzającym głosowanie i dniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza w Słupsku będzie działała w godzinach różniących się od dotychczasowych. Poniżej publikujemy pełną treść informacji na ten temat.

Miejska Komisja Wyborcza w Słupsku w składzie:

Przewodniczący – Bartłomiej Głowala

Z-ca Przewodniczącego – Katarzyna Grzeszczak

Członek Komisji – Lech Czerny

Członek Komisji – Kamilla Dudek

Członek Komisji – Dariusz Gumowski

Członek Komisji – Dorota Leszkiewicz

Członek Komisji – Magdalena Pankau

Członek Komisji – Małgorzata Staszewska

Członek Komisji – Agnieszka Swędrowska

Członek Komisji – Agnieszka Wardowska-Pucułek

informuje, że:

1) w dniu 20 października 2018 r. (sobota) w godz. od 9.00 do 20.00 będzie pełniła dyżur w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, I piętro, pok. nr 117, telefon: 59 84 88 474, fax: 59 84 224 81, przy czym od godz. 13.00 do godz. 20.00 – dyżur telefoniczny,

2) w dniu 21 października 2018 r. (niedziela) w godz. od 6.45 do 20.45 będzie pełniła dyżur w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, I piętro, pok. nr 117, telefon: 59 84 88 474, fax: 59 84 224 81,

3) w dniu 21 października 2018 r. (niedziela) od godz. 20.45 do czasu potwierdzenia od Komisarza Wyborczego w Słupsku, że protokoły wyników głosowania sporządzone zostały prawidłowo, swoje czynności będzie wykonywała w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, w Pałacu Ślubów, telefon: 59 84 88 474, fax: 59 84 224 81.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Słupsku

/-/ Bartłomiej Głowala

Skomentuj