LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Jak oddać głos – wybory 2018

0

Za dwa dni, 21 października, w całym kraju wybierać będziemy radnych do samorządów terytorialnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kampania wyborcza ustanie o północy 19 października, po czym obowiązywać zacznie cisza przedwyborcza. Od tego roku samorządowcy piastować będą swoje funkcje w pięcioletniej kadencji.

Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe, w których wyłonieni zostaną nowi przedstawiciele władz terytorialnych. Głosować będziemy na swoich kandydatów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dogrywka zaplanowana jest na 4 listopada. Od tego roku nowelizacja ordynacji wyborczej wprowadziła zapis o wydłużeniu do pięciu lat kadencji organów samorządowych. Nowością są też m.in. jednomandatowe okręgi w wypadku wyborów radnych w gminach do 20 tysięcy mieszkańców oraz dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jak oddać głos w wyborach 2018?

Karta do głosowania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zawiera nazwiska kandydatów, pod którymi znajdować się będą skróty nazw komitetów wyborczych, a niekiedy ich symbol graficzny. Głosujemy, stawiając znak „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Instrukcja głosowania znajdować się będzie u dołu karty. Podobnie będzie wyglądało głosowanie do rady gminy w okręgach do 20 tysięcy mieszańców, natomiast karta z nazwiskami kandydatów do rady gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców będzie mieć już inny układ. Należy najpierw znaleźć listę kandydatów, na którą chcemy zagłosować, a następnie postawić „x” przy wybranym nazwisku. Jeden „x” przy wybranym kandydacie z jednej listy. Jeżeli postawimy znak „x” na więcej niż jednej liście kandydatów, głos będzie nieważny. Tak samo postępujemy z kartami do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Stawiamy „x” tylko przy jednym nazwisku na jednej liście. Powyższe informacje ilustruje spot zamieszczony w materiale filmowym, pochodzący z zasobów Państwowej Komisji Wyborczej.

Warto przypomnieć, że od północy 19 października aż do zakończenia głosowania w niedzielę, 21 października, obowiązywać będzie w całym kraju cisza przedwyborcza. Dotyczy ona każdej przestrzeni publicznej, w tym internetu. Za jej naruszenie grożą kary grzywny, sięgające nawet miliona złotych. W niedzielę lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7 do 21. W Słupsku, mieście na prawach powiatu, wyborcy otrzymają tylko trzy karty – z nazwiskami na szarym, różowym i niebieskim tle, czyli odpowiednio listy kandydatów na radnych miejskich, prezydenta miasta i radnych sejmiku województwa. (jwb)

Skomentuj