LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Inauguracyjna obfitość

0

W Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. W gronie zaproszonych gości, oprócz lokalnych władz samorządowych, znalazł się również resortowy podsekretarz stanu Piotr Müller, który pojawił się w Słupsku z okazałym darem.

Jubileuszowa, pięćdziesiąta inauguracja roku akademickiego w najstarszej słupskiej uczelni zgromadziła liczne grono przedstawicieli władz uczelnianych zaprzyjaźnionych szkół wyższych oraz władz resortowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji współpracujących z Akademią Pomorską. Swoją obecnością zaszczycił społeczność akademicką również biskup diecezjalny Edward Dajczak. Rektor Zbigniew Osadowski w swoim wystąpieniu podkreślił wyjątkowy, bo jubileuszowy charakter tej inauguracji. Poprzedzały ją lata wielu zmian organizacyjnych, osiągnięć ale i pokonywania licznych trudności. Głos zabrali także zaproszeni goście. Życzenia na nowy rok akademicki złożył też biskup Dajczak. Zwrócił on uwagę na to, że niemal wszyscy myśliciele, bez względu na rodzaj poglądów, wskazują na człowieka jako istotę zdolną do kreowania siebie. Przywołał także stwierdzenie papieża Benedykta XVI, który nazwał człowieka niekończącym się projektem.

Chciałbym uczelni, studentom życzyć odwagi przekraczania granic – mówił ks. bp Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. – Tej naukowej, ale też społecznej, głęboko ludzkiej. Dla ludzi zawsze ważne były prawda, wolność i godność człowieka. Wielu myślicieli uważa, że jaki los tych wartości, taki też jest los człowieka. One kreują człowieka, ale też tworzą jego świat.

OFF 2: Wiceminister Piotr Müller podkreślił rolę, jaką w organizacji życia akademickiego spełnia obecna reforma szkolnictwa wyższego. Zwrócił uwagę na konieczność ciągłego podnoszenia poziomu badań naukowych i procesu dydaktycznego. Za jedno z negatywnych zjawisk uznał konkurowanie ze sobą wydziałów tej samej uczelni, co zdarzało się wcześniej w wielu renomowanych szkołach wyższych. Resort stoi na stanowisku, że nie tylko wydziały powinny współpracować. Obecne uregulowania tworzą dobre warunki do konfederowania się uczelni. Taka konfederacja szkół Koszalina i Słupska – oczywiście po głębokiej analizie i konsultacjach środowiskowych oraz przy zachowaniu odrębności czelni, jak zastrzegł wiceminister – może być szansą na utworzenie uniwersytetu środkowopomorskiego.

Na koniec chciałbym przekazać ważną informację o dofinansowaniu, które chciałbym przekazać władzom uczelni – powiedział Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – To są środki finansowe, które, jak mam nadzieję, Akademia Pomorska wykorzysta na zwiększenie potencjału inwestycyjnego. To jest 16 milionów złotych.

Oprócz docenienia uczelni przyznaniem pokaźnej dotacji, dostrzeżeni zostali także jej pracownicy. Wielu z nich otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. (opr. rkh)

Skomentuj