LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Herb bez większych zmian

0

Urząd Miejski w Lęborku zlecił wykonanie opracowań uzasadniających wzory herbu, flagi heraldycznej i pieczęci miasta. Dokumentacja będzie przekazana Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prowadzone są działania mające na celu opracowanie wzorów herbu, flagi heraldycznej i pieczęci miasta Lęborka. Marian Kurzydło, wiceburmistrz Lęborka informuje, że konieczne to było ze względu na dopasowanie wszystkich elementów do obecnie obowiązującego prawodawstwa. Opracowanie uzasadniające wzory herbu i flagi heraldycznej, na zlecenie Urzędu Miasta w Lęborku, zostało wykonane przez dr Bronisława Nowaka z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

To jest osoba, która od dłuższego czasu współpracuje z naszym muzeum – mówi Marian Kurzydło. – Przygotowana została stosowna dokumentacja i opracowanie herbu miasta, flagi heraldycznej i możliwego do używania baneru. Propozycje doktora Nowaka zostały skierowane z prośba o opinię do Lęborskiego Bractwa Historycznego, które zaakceptowało herb i flagę. Burmistrz przedstawił te propozycje radnym. Z radnymi spotkał się także autor opracowania. Czekamy jeszcze na opracowanie związane z pieczęcią i chcemy je w całości przekazać do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po uzyskaniu opinii od tego organu komplet dokumentów przedłożony zostanie radzie, która uchwałą zdecyduje o przyjęciu wzoru herbu, flagi i pieczęci miasta.

Herb Lęborka kojarzony jest przede wszystkim z lwem, średniowiecznymi obwarowaniami miejskimi oraz rzeką Łebą. Czy obecnie znany herb znacząco różni się od proponowanego do akceptacji? Wiceburmistrz Marian Kurzydło wskazuje na nieznaczną różnice w kolorystyce flagi heraldycznej. Rzeczą godną uwagi jest także kierunek patrzenia lwa. Niewiele miast na świecie ma ten kierunek spoglądania przez lwa.

To chcielibyśmy utrzymać – zapewnia wiceburmistrz. – Radni podczas dyskusji z autorem opracowania mieli pewne sugestie i zostały one częściowo uwzględnione.

Jeszcze w tym miesiącu, po otrzymaniu opracowania dotyczącego wzoru pieczęci miasta, dokumentacja zostanie przekazana Komisji Heraldycznej, która ma trzy miesiące na wydanie opinii w tej sprawie. Następnie to w kompetencjach rady miasta będzie leżało podjęcie uchwały zatwierdzającej wzory. (opr. rkh)

Skomentuj