LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Twoja szansa

0

To jest Twoja szansa”, to kolejnego projektu realizowany w tym roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Przewidziano, między innymi, organizację robót publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy, będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Realizacja projektu pod nazwą „To jest Twoja szansa” wynika z diagnozy potrzeb rynku pracy i rozpoczęła się we wrześniu.

Aktywizowanych będzie w sumie 18 osób zarejestrowanych w lęborskim pośredniaku jako osoby bezrobotne. Dla 15. przewidziano organizację robót publicznych. Natomiast trzy osoby będą mogły ubiegać się o przyznane jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zainteresowani udziałem w projekcie, którego zakończenie nastąpi w grudniu tego roku, mogą już zgłaszać swoją kandydaturę w powiatowym urzędzie pracy mieszczącym się w budynku przy ulicy Gdańskiej 35 w Lęborku.

Ponadto lęborski PUP w 2018 roku dysponuje jeszcze środkami Funduszu Pracy przeznaczonymi na dofinansowanie tworzenia miejsc pracy na terenie powiatu lęborskiego. Dzięki nim można skorzystać z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w kwocie do 21 tysięcy złotych na każde stanowisko pracy.

Skomentuj