LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Z trutką na szczura

0

W tym tygodniu na terenie Lęborka rozpoczyna się akcja deratyzacyjna, czyli odszczurzanie. Zwalczanie szkodliwych gryzoni będzie prowadzone m.in. we wszystkich obiektach państwowych i prywatnych.

Władze miasta przypominają o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji na ternie Lęborka. W celu profilaktycznego uniknięcia zagrożenia epidemiologicznego przez szczury, które mogą być nosicielami chorób typu wścieklizna czy też włośnica, obowiązkowa akcja deratyzacji dotyczy wszystkich posesjach prywatnych i państwowych na terenie miasta. Odszczurzanie rozpocznie się 15 września i zakończy w połowie października.

Właściciele nieruchomości przed rozpoczęciem działań powinni uporządkować swoje posesje z zanieczyszczeń i odpadów nieprzydatnych do gospodarczego wykorzystania. Jest to ważne, gdyż gryzonie występują najczęściej w miejscach powstawania i gromadzenia odpadów m.in. przy śmietniskach, boksach, kotłowniach i piwnicach.

Nadzór i kontrolę nad przebiegiem deratyzacji sprawują Straż Miejska w Lęborku i sanepid. Wykaz firm upoważnionych do przeprowadzenia deratyzacji znaleźć można m.in. w ewidencji lęborskiego sanepidu.

Skomentuj