LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Rozpoczęcie budowy tunelu

0

Wkrótce rozpoczną się prace związane z rozbudową podziemnego przejścia dla pieszych pod peronem lęborskiej stacji kolejowej. Dzisiaj, 28 sierpnia, przekazano plac budowy wykonawcy tej inwestycji.

Była to długo oczekiwana przez mieszkańców miasta inwestycja. Ma ona usprawnić komunikację oraz bezpieczeństwo osób korzystających z usług przewoźników. Tunel pod torami kolejowymi łączyć będzie dworzec PKP z ulicą Żeromskiego w Lęborku.

Przekazaliśmy plac budowy wykonawcy, firmie WANT – mówi Romuald Babul, naczelnik wydziału realizacji i inwestycji UM w Lęborku. – Wartość kontraktu to 6,5 miliona złotych. Prace rozpoczynają się na przedłużeniu tunelu pod peronami po wyjście na ulicę Żeromskiego. Te prace potrwają do marca. Długo trwały uzgodnienia z kolejarzami, uzgadnianie harmonogramu prac i pozyskiwanie pozwoleń. W najbliższych dniach pojawią się tam koparki i tory od strony Żeromskiego zostaną rozebrane.

Inwestycja wpisuje się w większy, wielomilionowy projekt budowy lęborskiego węzła przesiadkowego, na którego realizację miasto uzyskało unijne dofinansowanie. Oprócz podziemnego przejścia, przy ulicy Żeromskiego powstaną też nowe miejsca parkingowe.

Będzie ich pięćdziesiąt – dodaje Romuald Babul. – Dawno już jest podpisana umowa z wykonawcą. On to realizuje w trybie zaprojektuj i wybuduj. Skończyliśmy fazę projektową i uzyskaliśmy pozwolenia, a więc jeszcze jesienią te miejsca zostaną wybudowane.

Jednocześnie w pobliżu dworca prowadzone są roboty drogowe. Zaczęły się one od ulicy Sienkiewicza i w parku Kaczyńskich, gdzie budowany jest kolektor deszczowy. Wykonany on już jest w ulicy Grunwaldzkiej. Miasto jest w przededniu prac wykończeniowych i odtworzenia nawierzchni tych ulic. Za około miesiąc wykonawca rozpocznie prace na przyszłym rondzie przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Dworcowej.

Firma Strabag ma z nami kontrakt wart około 25 milionów złotych i wykona wszystkie prace do 2020 roku – zaznacza Romuald Babul. – Nie pozwalamy wykonawcy rozwijać prac w różnych punktach w okolicach dworca. Staramy się, aby w jak najmniejszym stopniu były blokowane dojścia do dworca, dojazdy busów i autobusów. Staramy się, aby prace prowadzone były z maksymalną intensywnością, ale z jak najmniejszymi uciążliwościami dla mieszkańców.

Zakres prac tego transportowego przedsięwzięcia jest ogromny. W efekcie zagospodarowany zostanie rozległy przydworcowy teren. (opr. hrk)

Skomentuj