LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Barbarzyńskie tsunami

0

W lęborskim muzeum można zobaczyć nową wystawę czasową „Barbarzyńskie Tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”. Ekspozycja została przygotowywana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i Uniwersytet Warszawski we współpracy z jedenastoma muzeami.

Wystawa Barbarzyńskie Tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” będzie prezentowana w dwunastu muzeach w Polsce do marca 2020 roku. Obecnie można zapoznać się z nią w lęborskim muzeum – w galerii Strome Schody.

Jest to wystawa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach grantu Maestro, który dotyczył właśnie tego okresu dziejów – mówi Agnieszka Krzysiak, archeolog w Muzeum w Lęborku. – Bardzo ciekawego, ponieważ jest to schyłek starożytności i początek średniowiecza, czyli jeden z najważniejszych okresów w historii Europy. Jest to czas nazywany okresem Wędrówek Ludów, który właściwie ukształtował obecną Europę. Mamy wtedy do czynienia z licznymi przemieszczeniami się ludności, znanymi już ze źródeł pisanych, czyli plemion Gotów, Gepidów, Burgundów, Longobardów, Herulów… Dzięki badaniom w ramach tego grantu dowiadujemy się, co powodowało tymi ludami, że udawały się na wędrówkę, co powodowało wojny, jakie zmiany klimatyczne następowały. Oczywiście, wszystkie te wydarzenia są widoczne w materiale źródłowym, czyli w bardzo pięknych, oryginalnych, unikatowych zabytkach archeologicznych, zebranych z kilkunastu muzeów z całej Polski. Również z naszego muzeum, ze słynnego już stanowiska w Czarnówku.

Wystawa łączy tradycyjną ekspozycję, w której główną rolę odgrywają muzealia, z nowoczesnymi technologiami.

Jako jedyni w tej części Pomorza gościmy tę wystawę – zaznacza Agnieszka Krzysiak. – To nowoczesna ekspozycja. Towarzyszy jej film animowany, z którego możemy się dowiedzieć, jakie ruchu, w której części Europy i jakie plemiona dokonywały oraz gdzie toczyły się najważniejsze wojny. Prezentowane są również wszystkie badania interdyscyplinarne, które zostały wykonane w ramach tego grantu. Są też bardzo nowoczesne gabloty, z których dowiemy się wszystkiego o prezentowanych zabytkach, okolicznościach ich odkrycia i interpretacjach. Zabytki są bardzo różnorodne i bogate – naczynia srebrne i złote, skarby, monety… Każdy eksponat w innym stylu, każdy związany z innymi ludami i w różnych okolicznościach znaleziony.

Finisaż wystawy odbędzie się 28 września o godz. 18. Tego dnia przewidziano wprowadzenie z prezentacją multimedialną, która zostanie przeprowadzona przez kuratora wystawy Bartłomieja Rogalskiego z Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz prof. Jana Schustera z Uniwersytetu Łódzkiego. (opr. hrk)

Skomentuj