LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Komitet stowarzyszony

0

Lęborska scena polityczna wzbogaciła się o nową formację wyborczą. Zarejestrowany został Komitet Wyborczy Wyborców Budżet Obywatelski Reduta Lębork. Liderem listy został radny miejski Włodzimierz Klata.

Rejestracja komitetów wyborczych już się zakończyła, a to jest widoczny sygnał rozpoczęcia wyścigu do foteli radnych i włodarzy gmin. W mieście i powiecie lęborskim w wyborcze szranki stają dotychczasowi szefowie urzędów, chociaż nazwy ich komitetów uległy zmianie. Tak jest w wypadku Lepszego Samorządu, którego liderką jest Teresa Ossowska-Szary i Ziemią Lęborską z Witoldem Namyślakiem na czele. Na lokalnej mapie politycznej pojawiła się także całkowicie nowa propozycja dla wyborców. Jest nią Komitet Wyborczy Wyborców Budżet Obywatelski Reduta Lębork. Tworzą go członkowie i sympatycy dwóch znanych w mieście stowarzyszeń, czyli Budżetu Obywatelskiego oraz Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy i Redutę Lębork. Liderem przygotowanej przez tę formację listy kandydatów jest obecny radny miejski Włodzimierz Klata.

Jarosław Gryń, rzecznik prasowy tego komitetu poinformował nas, że pełne listy są na ukończeniu, chociaż czas na ich rejestrację upływa dopiero w połowie września. Znajdują się na nich kandydaci reprezentujący różne środowiska i zawody. Komitet jeszcze nie zadecydował o wystawieniu swojego kandydata na stanowisko burmistrza, ale jeżeli będzie taka wola wyborców, na pewno się on pojawi. Jarosław Gryń zapewnia, że komitet jest dobrze przygotowany nie tylko do kampanii wyborczej, ale i do przedłożenia mieszkańcom Lęborka konkretnych propozycji programowych.

Lębork podzielony został na 4 okręgi wyborcze, a jako że gmina liczy więcej niż 20 tysięcy mieszkańców, o zwycięstwie w miejskich wyborach będzie decydowała ordynacja większościowa. (rkh)

Skomentuj