LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Schroniskowe przemiany

0

Sternicy miasta wsłuchali się w głos wolontariuszy i przystąpili do zmiany projektu nowego schroniska dla zwierząt. Między inny zdecydowano się na postawienie pawilonu, z którego wcześniej zrezygnowano.

Miasto kończy przeprojektowywanie planu budowy schroniska dla zwierząt. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli wolontariusze, radni oraz przedstawiciele gmin partycypujących w zadaniu, ostatecznie zatwierdzono zmiany. Przede wszystkim wrócono do poprzedniej koncepcji przytuliska.

Ustalenia są dosyć pozytywne, dlatego że na naszą prośbę wszystkie samorządy partycypujące w tym projekcje wyraziły zgodę, abyśmy wyszli naprzeciw oczekiwaniom wolontariuszy i zrealizowali na obecnym etapie jeszcze jeden pawilon. Pierwotnie znalazł się on w projekcie, ale – jak państwo pamiętacie – z uwagi na niewystarczające środki ograniczyliśmy ten projekt o dwa pawilony. Teraz dzięki zrozumieniu naszych partnerów jest zgoda, aby jeden z tych zaoszczędzonych – w cudzysłowie – pawilonów był realizowany już teraz – informuje wiceprezydent Słupska Marek Biernacki.

Na początku września miasto będzie starało się o uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, co pozwoli ruszyć z pracami już tej jesieni. Koszt projektu początkowo wynosił 6 mln złotych, ale po poszerzeniu zabudowy o jeden pawilon, ostatecznie wyniesie 6,8 mln złotych. Środki na ten cel mają już być przygotowanie w budżecie miasta. Włodarze zapowiadają, że schronisko powinno być już zrealizowane w połowie przyszłego roku. Wtedy też nastąpi przeprowadzka zwierząt z ulicy Portowej na Sportową. (opr. jwb)

Skomentuj