LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Cieplne uszczelnianie

0

W Lęborku trwa modernizacja sieci ciepłowniczej. Po przebudowie osiedlowej instalacji przy ul. Emilii Plater, na starym mieście i terenie byłego ZWAR-u przyszła kolej na budynki przy ulicy Konopnickiej i alei Wolności. W trakcie przygotowań jest już inwestycja w rejonie ulicy Legionów Polskich.

Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej zakończy się w 2021 roku, ale już teraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lęborku może pochwalić się sporym zakresem zrealizowanych prac. Całą inwestycje podzielono na siedem zadań. Od czasu podpisania umowy na dofinansowanie tego projektu z funduszy unijnych, co miało miejsce w maju zeszłego roku, modernizacją objęto tereny byłego ZWAR-u, zabudowę starego miasta oraz instalacje prowadzące do budynków przy ul. Emilii Plater. Teraz trwają prace przy ulicy Konopnickiej i alei Wolności. Wymianie podlega cała stara sieć kanałowa. Zastąpi ją nowoczesna z rur preizolowanych. W sumie wymienionych zostanie w tym miejscu ponad 370 metrów bieżących sieci. Powstaną także węzły cieplne, które zastąpią dotychczasową wymiennikownię grupową. Realizacja tego zadania będzie kosztowała ponad 560 tysięcy złotych, a całość modernizacji sieci zamknie się kwotą przekraczającą 9 milionów 300 tysięcy złotych.

Efektem całego projektu mają być oszczędności wynikające z obniżenie strat ciepła na przesyle w stosunku do całej sieci o ponad 21%. Pozwoli to na ograniczenie zużycia energii, a tym samym na mniejsze wydatki miasta i mieszkańców. Ta inwestycja ma również charakter proekologiczny, ponieważ dzięki niej nastąpi ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Skomentuj