LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wsparcie dla wodniaków

0

Starostwo lęborskie podjęło decyzje o przyznaniu Stowarzyszeniu Młodzież, Muzyka, Morze dotacji do kosztów przeprowadzenia regat wioślarsko-żeglarskich na Jeziorze Lubowidzkim. Planowane są one na pierwszą połowę września.

Zarząd Powiatu Lęborskiego rozpatrywał wniosek dotyczący wsparcia finansowego inicjatywy Stowarzyszenia Młodzież, Muzyka, Morze. Ta organizacja pozarządowa zgłosiła zamiar zorganizowania regat wioślarsko-żeglarskich O Puchar Jeziora Lubowidzkiego. Jak poinformował nas prezes stowarzyszenia Marek Woźniakowski, regaty mają być dwudniowe i planowane są wstępnie na pierwszą połowę września. Pierwszego dnia do zawodów staną wioślarze, którzy rywalizować będą na popularnych dezetach. Drugi dzień będzie stał pod znakiem żagli, które rozpięte zostaną na masztach omeg.

Organizatorzy zamknęli preliminarz całej imprezy kwotą 11.400 złotych. Kierownictwo lęborskiego starostwa podjęło decyzję o wsparciu ich sumą 5.500 zł. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym prawem, swoją decyzję opatrzyło klauzulą o ewentualnych uwagach do oferty, które można zgłaszać osobiście w formie pisemnej do 15 sierpnia w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku lub drogą elektroniczną na adres: okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „tryb pozakonkursowy”. Uwagi należy zgłaszać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Skomentuj