LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Konsultacje dla pozarządowych

0

W Lęborku trwa konsultowanie projektu uchwały dotyczącej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w roku 2019. Do 10 września przedstawiciele tych organizacji mogą zgłaszać uwagi i wnioski.

Od 26 lipca trwa w Lęborku konsultowanie projektu uchwały na temat współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Ta procedura powtarza się każdego roku, ponieważ problemem zawsze pozostaje niewielka ilość pieniędzy na realizację celów, które są dla lokalnych społeczności bardzo istotne. Trudno do takich nie zaliczyć działań na rzecz dzieci i osób starszych, wspomagających rozwiązywanie kwestii bytowych osób niepełnosprawnych czy przeciwdziałania patologiom społecznym. Niebagatelne znaczenie mają organizacje pozarządowe w organizacji imprez związanych ze świętami państwowymi, lokalnymi i akcjami pomocowymi. Stowarzyszenia i fundacje bazujące w swej działalności na wolontariacie wzbogacają także miejski pejzaż imprez kulturalnych i sportowych. Wartość globalna tych inicjatyw trudna jest do oszacowania, ale na pewno przekraczałaby możliwości budżetowe miasta, gdyby przyszło mu je w całości sfinansować. Musi się jednak na określone wydatki przygotować.

Lęborski magistrat przyjmuje do 10 września opinie organizacji pozarządowych o projekcie uchwały dotyczącej współpracy z nimi. Jej pełna treść zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku pod adresem bip.um.lebork.pl w zakładce Prawo lokalne „konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami”(konsultacje 26.07.2018r.). W tej samej zakładce dostępne są formularze służące przekazaniu opinii. Można je wysyłać pocztą tradycyjna na adres lęborskiego ratusza lub elektroniczną na adres sps@um.lebork.pl. (opr. rkh)

Skomentuj