LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Nowa rada w Czynie

0

Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” ma nową radę nadzorczą. W jej składzie znalazły się nazwiska dobrze znane z sali obrad Rady Miejskiej w Słupsku.

Członkowie Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” mieli 9 czerwca swoje walne zgromadzenie. Wśród wielu spraw spółdzielczych poruszanych na jego forum do najważniejszych należały kwestie organizacyjne wynikające ze struktury spółdzielni. Jedną z nich był wybór nowej rady nadzorczej. Zgodnie z obowiązującym prawem wewnętrznym znalazło się w jej składzie dziewięć osób. Oprócz nazwisk dobrze znanych z działalności w tym gremium w poprzedniej kadencji, takich jak Dariusz Kurowski czy Jan Pawluk, pojawiły się także osoby z mniejszym doświadczeniem spółdzielczym, ale za to ze znajomo brzmiącymi nazwiskami. Do takich niewątpliwie należą Bartosz Chrzanowski i Katarzyna Dobkowska, ale zapewne to przypadkowa zbieżność z nazwiskami słupskich radnych.

Nowej radzie, która ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu, wypada życzyć owocnej działalności na rzecz spółdzielni i jej członków. (rkh)

Skomentuj