LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Antyterroryści w Rolniczaku

0

W Zespole Szkół Agrotechnicznych policja przeprowadziła ćwiczenia z epizodu napadu antyterrorystycznego. Działania miały na celu sprawdzenie koordynacji służb i wypracowanie odpowiednich zachowań wśród uczniów w warunkach zagrożenia.

To były pierwsze tak duże ćwiczenia antyterrorystyczne przeprowadzone przez powiat słupski. W symulacji ataku na Zespół Szkół Agrotechnicznych uczestniczyły wozy strażackie, karetki pogotowia, policja i oczywiście oddział antyterrorystyczny. Scenariusz epizodu zakładał wtargnięcie na teren placówki uzbrojonych napastników, którzy następnie wzięli uczniów jako zakładników. Podczas symulacji zdarzenia zaangażowane służby dokładnie przećwiczyły procedury działań, tak aby w sytuacji realnego zagrożenia reagować szybko i skutecznie.

Wszystkie służby muszą ze sobą współpracować – podkreśla rzecznik prasowy KMP w Słupsku kom. Robert Czerwiński. – Ćwiczenia te pokazują, że współpraca jest bardzo ważnym czynnikiem, który pozwala rozwiązywać kryzysowe sytuacje szybko i bardzo sprawnie. Übung macht den Meister – ćwiczenie czyni mistrza. Bardzo dobra współpraca policjantów, starostwa powiatowego, zarządzania kryzysowego i szkoły, która świetnie się tutaj sprawdziła, wojska, straży pożarnej, szkoły policji – wszyscy brali udział w tej obszernej akcji.

Symulacja przygotowana została w wariancie siłowym. Kiedy prowadzący rozmowę negocjator nie osiągnął porozumienia z porywaczami, do akcji z hukiem wkroczyli antyterroryści. Po kilku minutach i serii strzałów odbili przetrzymywanych zakładników, a napastników obezwładnili. Nie zabrakło także saperów, którzy widowiskowo rozbroili ładunek wybuchowy podłożony przez agresorów. Z ćwiczeń skorzystali także uczniowie. Otrzymali praktyczną lekcję, jak zachować się w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

Wcześniej prowadziliśmy ćwiczenia dotyczące bomby, która mogła się w szkole znajdować, oraz ewakuacji uczniów – wyjaśnia Iwona Wojtkiewicz, dyrektorka ZSA w Słupsku – natomiast ćwiczenia związane z atakiem terrorystycznym odbywały się po raz pierwszy i były elementem edukacyjnym, mówiącym uczniom, jak zachować się w wypadku tego typu zagrożenia.

Waldemar Fuchs z powiatowego wydziału zarządzania kryzysowego wskazywał na cel akcji, którym było przede wszystkim zgranie uczniów i nauczycieli ze służbami, takimi jak wojsko, policja czy straż pożarna.

Nie tak dawno podobną symulację ataku terrorystycznego przeprowadzono w Zespole Szkół Informatycznych. Służby podkreślają, że chociaż w naszym kraju nie ma zagrożenia takimi incydentami, to warto przygotować się na wypadek ich zaistnienia. (opr. jwb)

Skomentuj