LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Wyprawka dla ucznia – wnioski od 1 lipca

0

Rusza rządowy program „Dobry Start”, w ramach którego raz w roku na każde uczące się dziecko wypłacone zostanie świadczenie w kwocie 300 złotych. Pieniądze przyznawane będą bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Wsparciem objętych zostanie 4,6 miliona uczniów do 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole mają je otrzymywać do ukończenia 24 lat.

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić jedno z rodziców ucznia, jego opiekun prawny lub faktyczny, a w wypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski będą przyjmowane i realizowane przez instytucje, które aktualnie zajmują się wypłatami z programu Rodzina 500+.

Dokumenty można wnosić od 1 lipca 2018 roku online poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz drogą elektronicznej bankowości, natomiast od 1 sierpnia tradycyjnie w formie papierowej w poszczególnych jednostkach samorządowych, np. urzędach gminy lub miasta, ośrodkach pomocy społecznej lub innych właściwych dla miejsca zamieszkania rodzica starającego się o wyprawkę dla ucznia. Termin graniczny: 30 listopada.

Jak informuje ministerstwo, w wypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają pieniądze jeszcze przed 30 września. Jeżeli natomiast dokumenty zostaną wniesione później, kwota świadczenia trafi do beneficjentów programu w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

Dobry Start” nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola lub tzw. zerówki, bez względu na to, czy zajęcia przygotowawcze prowadzone są w oddziałach przedszkolnych, czy też w szkole. (jwb)

Skomentuj