LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dwa i pół miliona na efektywność

0

Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała 2,5 miliona złotych na podniesienie efektywności kształcenia. Pieniądze będą wykorzystane na informatyzację uczelni i wsparcie działań Akademickiego Biura Karier.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało słupskiej uczelni kolejne w tym roku dofinansowanie. Akademia Pomorska o środki wnioskowała w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Za blisko 2,5 miliona złotych w najbliższej przyszłości powstaną nowe kierunki kształcenia, a sama AP zostanie całkowicie zinformatyzowana.

Powstaną zarówno nowe programy kształcenia na takich kierunkach, jak logistyka czy dietetyka, ale także pojawią się nowe możliwości związane z przygotowaniem kadry zarządzającej do dużych wyzwań, które czekają cały obszar szkolnictwa wyższego i nauki – mówi Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kadra dydaktyczna oraz administracyjna przejdzie cykl szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe. W toku informatyzacji wdrożone zostaną systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją i oprogramowanie e-learningowe. Dodatkowe fundusze dają również możliwość umiędzynarodowienia procesu edukacyjnego. Akademia zamierza opracować program kształcenia w języku angielskim na kierunku zarządzanie.

W tym działaniu przewidujemy m.in. cykl szkoleń i kursów w zakresie innowacyjnych działań dydaktycznych, podniesienia kompetencji językowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, a także podniesienie kompetencji językowych dla administracji, bo sam proces kształcenia i umiędzynarodowienia nie zamyka się w tym – mówi Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej – aby zajęcia odbywały się w języku angielskim, to także cała logistyka związana z przyjęciem obcokrajowców, ich obsługą w dziekanacie, aż po zapewnienie wolnego czasu czy obsługę w akademiku.

Wzmocnione zostanie także Akademickie Biuro Karier, które ma ściśle współpracować z lokalnymi firmami i odpowiadać na zapotrzebowania rynku pracy. Wszystkie działania wpisują się w projekt rozwoju uczelni przewidziany na kolejne pięć lat. To również pierwszy etap przygotowania Akademii Pomorskiej do nadchodzącej reformy szkolnictwa wyższego.

(opr. jwb)

Skomentuj