LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Miny w Płaszewku

0

Podczas prac ziemnych prowadzonych w podsłupskim Płaszewku robotnicy trafili na niewypały z II wojny światowej. Zostały one zabezpieczone, a następnie wywiezione na poligon.

Niewybuchy znaleźli robotnicy na jednym z placów budowy w strefie ekonomicznej Płaszewko niedaleko Głobina. Na miejsce odkrycia wezwano policję oraz saperów z 1. Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku.

Podczas wykonywania prac ziemnych odsłonięte zostały przedmioty z wyglądu przypominające ładunki wybuchowe. Działania saperów doprowadziły do wydobycia 130 min przeciwczołgowych, pochodzących najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Po oględzinach wojskowi z Lęborka stwierdzili, że odkopane materiały były minami szkoleniowymi, które nie stwarzały żadnego zagrożenia. Po ich zabezpieczeniu przetransportowano je na poligon, gdzie zostały zdetonowane.

(opr. jwb)

Skomentuj