LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Przyjaciele wody

0

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy realizuje największy międzynarodowy projekt w swojej historii. Razem z partnerami z siedmiu europejskich krajów uczestniczy w projekcie „Przyjaciele poprzez wodę”.

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy została gminnym centrum międzynarodowej współpracy. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej od września koordynuje akcję „Friends cross the water”. Program dotyczy kwestii malejących zasobów wody pitnej, ale nacisk położono też na inną ważną sprawę. Razem z partnerskimi szkołami z Portugalii, Grecji czy Holandii uczestnicy projektu odpowiedzą na współczesne problemy migracji, zachodzące na Starym Kontynencie. Podejmowane będą tematy związane z masowym napływem osób spoza Europy – z głębi Afryki czy Bliskiego Wschodu. Nie zabraknie także pytań o edukację oraz konsekwencje zmian, jakie w strukturze społecznej krajów europejskich wnoszą imigranci, a także o problemy, którym musi sprostać współczesne szkolnictwo. Przede wszystkim – podkreśla koordynatorka programu Anna Kowalczyk – chodzi także o wzmocnienie roli nauczyciela.

W Kobylnicy odbyło się już pierwsze spotkanie robocze z gośćmi z zagranicy, na którym ustalono harmonogram działań. Każdy z uczestników akcji otrzymał do wypełnienia określone zadania. Następnie na kolejnych wyjazdowych mityngach sprawdzone zostaną osiągnięte w programie postępy. W ramach projektu odbędzie się też wymiana uczniów. – To dla nas przygoda – mówi Anton Hrisel, nauczyciel z Holandii – chcemy, aby i do nas przyjeżdżali uczniowie z innych krajów, abyśmy wspólnie mogli działać.

Program będzie trwał przez dwa lata, do 31 sierpnia 2019 roku. Wtedy to wszyscy partnerzy projektu podsumują swoje zadania.

(opr. jwb)

Skomentuj