LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Głosowanie w toku

0

Do 14 października trwa – w formie papierowej oraz elektronicznej – głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok. Od dzisiaj, 9 października, aby oddać głos w tradycyjny sposób, wystarczy przyjść do lęborskiego ratusza.

Trwa drugi i ostatni tydzień głosowania nad listami projektów złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok. Głosowanie prowadzone jest w formie elektronicznej oraz papierowej. Od dzisiaj, 9 października, aby oddać głos w tradycyjny sposób, wystarczy przyjść do Urzędu Miasta w Lęborku – siedziby dawnej Resursy – w godzinach od 10 do 18. Należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. W lokalu wydawane są trzy karty. Można postawić znak „x” przy wybranym przez siebie projekcie w każdej z trzech kategorii. Projekty podzielone są na zadania nieinwestycyjne oraz inwestycyjne – duże i małe.

Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się natomiast za pomocą interaktywnego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: projekt.obywatelskilebork.pl. Uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborze zadań do realizacji są mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat nie później niż na siedem dni przed pierwszym dniem głosowania. Wyboru projektów obywatelskich dokonywać można do 14 października.

Skomentuj