LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Dyrektorzy w ratuszu

0

W sali rajców lęborskiego ratusza gościli dzisiaj, 30 sierpnia, dyrektorzy placówek oświatowych. Oficjalnie pożegnano przechodzącą na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Lęborku, Małgorzatę Szaułę. Nastąpiło również wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego poszczególnym nauczycielom.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 zaplanowano spotkanie burmistrza miasta z dyrektorami lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych.

To spotkanie jest uroczyste, ale przede wszystkim robocze – mówi Marian Kurzydło, sekretarz miasta Lęborka. – Burmistrz pięciu dyrektorom szkół powierzy obowiązki na następną kadencję.

Podczas uroczystości wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego czterem nauczycielom, którzy w sezonie letnim 2017 uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Są to Wojciech Malicki, Dorota Grzenkowicz, Kamila Pujsza i Julia Laskowska. Zaplanowano również skromną uroczystość pożegnania wieloletniego dyrektora szkoły, Małgorzaty Szauły. Przechodzącej na emeryturę dotychczasowej dyrektorce „piątki” podziękowano za starania w zakresie zarządzania kadrą i podnoszenia poziomu edukacji uczniów. Od 1 września nowym dyrektorem tej placówki będzie Krzysztof Wetta, który zapewnił, że powierzone obowiązki będzie wykonywał jak najlepiej. Po reformie oświatowej dyrektorami w pozostałych lęborskich podstawówkach będą Grażyna Ruszkowska (SP 1), Mariola Małecka (SP 3), Waldemar Walkusz (SP 4), Kazimierz Wielgus (SP 7) oraz Daniel Nadworski (SP 8). (opr. rkh)

Skomentuj