LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Absolutna większość

0

W ubiegłym tygodniu w sali rajców lęborskiego ratusza odbyła się sesja absolutoryjna. Przedstawiono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lęborka za 2016 rok. W ubiegłym roku dochody wyniosły ponad 147 i pół miliona złotych. Natomiast wydatki zamknęły się kwotą ponad 146 milionów złotych.

Skomentuj