LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Kontrowersyjne odwołanie

0

Rada Miejska w Lęborku odwołała dotychczasowego przewodniczącego i powołała nowego. Przed ogłoszeniem wyników tajnego głosowania radni dyskutowali o przyczynach odwołania.  Zamieszczamy poszerzoną relację ze środowych obrad sesji nadzwyczajnej.

Publicysty

Skomentuj